Logintop-r

toren-r-neutraal

Bezinning

Vijf redenen om de kerk trouw te blijven

“Waarom heb ik de gemeente nog nodig, als ik zoveel andere mogelijkheden heb? Op internet is er veel te vinden over het geloof. Er zijn zoveel manieren waarop ik met het geloof bezig kan zijn. Als ik internet heb en mijn eigen community, wat doet dan de kerk ertoe? Soms denk ik dat het in mijn kerk zo doods is. Het is zo gezapig. Ik kan niet begrijpen dat jongeren in mijn gemeente belijdenis doen…”

Lees meer...

De Bijbel goed verstaan

De Heere spreekt tot mensen door Zijn Woord. Daarbij spreekt Hij hen aan in hun eigen taal. Zo ging het op de Pinksterdag. Daarom is het belangrijk dat we beschikken over een Bijbelvertaling die aansluit bij ons taalgebruik.

Lees meer...

Kinderen en Genade

Waaruit het blijkt dat een kind genade kan hebben. En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid? (Mattheüs 21:16b).

Lees meer...

Ga naar boven