Logintop-r

toren-r-neutraal

Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom worden er vanuit onze gemeente in 2017-2018 opnieuw moedermorgens georganiseerd. Het doel van deze moedermorgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom actuele opvoedingsthema’s, zodat moeders samen sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. Met ons ja-woord bij de doop hebben we beloofd onze kinderen op te voeden in dezelfde weg die Daniel met zijn vrienden begeerde te gaan. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters zijn van harte welkom!

Graag nodigen we jullie weer uit voor de volgende moedermorgen die gehouden zal worden op D.V. woensdag 6 december. Dit seizoen willen we lessen trekken uit het leven van moeders uit andere culturen. Mevrouw Vermeer, projectcoördinator bij Bijzondere Noden, zal daarom met ons nadenken over 'Lessen van moeders die verdrukt worden om het geloof'. Ze is kortgeleden in Pakistan geweest en heeft verschillende moeders gesproken. Er zal dan ook een collecte gehouden worden t.b.v. de hulp die daar door Bijzondere Noden wordt geboden. We hopen op een leerzame, goede morgen met elkaar en zien er naar uit je te ontmoeten!Dus zeker de moeite waard om er deze moedermorgen (weer) bij te zijn. Van harte welkom!
Voor in uw agenda de datum van de volgende moedermorgen: D.V. 13 maart

Er zal ook een collecte door hen worden gehouden voor het project in Pakistan wat Bijzondere Noden steunt.

Programma

  • Welkom en opening
  • Inleiding thema
  • Werkvorm
  • Casuïstiek en uitwisseling
  • Afsluiting

Doelgroep
Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20

De moedermorgens starten om 9.45 uur met inloop. Het programma duurt van 10:00 - 11:30 uur. Tijdens de moedermorgens is er een babycreche en een kindercreche. Neem uw kinderen dus gerust mee! 

Ga naar boven