Logintop-r

toren-r-neutraal

Catechisaties

Catechisaties worden in onze gemeente gehouden op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond. Catechisatie is onderwijs dat vanuit de ambten gegeven wordt. Het is zorg van de Heere dat je onderwijs ontvangt in de geloofsleer. Ga daarom biddend naar de catechisatie en vraag of de Heere het wil zegenen aan je ziel. De geloofsleer wordt niet alleen uitgelegd. Je catecheet probeert ook lijnen te trekken naar het persoonlijke leven.  Van harte willen we een beroep op jullie doen om trouw te zijn in je komen naar catechisatie en het leren van je werk. Ben je verhinderd, stuur dan even een mailtje naar je catecheet of licht hem telefonisch in.

Leerstof

12-14 jarigen De Heidelbergse Catechismus
15-16 jarigen Vragenboekje ds. A. Hellenbroek
17 jarigen Onze geloofsleer (Vreugdenhil / Hellenbroek)
18-19+ jarigen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Tijden per groep

Maandag
19.00 uur 
Maandag
20.15 uur 
Dinsdag 
18.30 uur 
Dinsdag 
19.30 uur 
Dinsdag 
20.30 uur 
12 jarigen
14 jarigen (2)
13 jarigen (1) 13 jarigen (2) 16 jarigen (2)
14 jarigen (1)  15 jarigen (2)
  16 jarigen (1) 18 jarigen
15 jarigen (1)
17 jarigen (2)      
17 jarigen (1)
19+ jarigen
     
      
Vrijdag
v.a. 19.00

    
Inhalen      

Ga naar boven