Logintop-r

toren-r-neutraal

+35 vereniging

+35 vereniging programma 2017/2018

 

Onderwerp

Het komende jaar hoopt dominee van der Heiden inleidingen te verzorgen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.  Op de eerste avond zal een algemene inleiding worden gegeven en zal artikel 1 worden behandeld. De invulling van de avonden zal verder als volgt zijn:

 1. Beantwoording van binnengekomen vragen
 2. Inleiding van opeenvolgende artikelen
 3. Pauze
 4. Plenaire- of groepsbespreking van de gehouden inleiding

Wij hopen op mooie en leerzame avonden. Omdat wij de behandeling van dit belangrijke belijdenisgeschrift graag breed willen delen mogen we u wel opwekken om ook anderen aan te moedigen onze avonden te bezoeken.

Enkele suggesties willen we u al meegeven als voorbereidende literatuur:

 1. Ds. A.(Arnoldus) Rotterdam “Sions roem en sterkte”
 2. Ds. K. de Gier “Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis”
 3. Ds. A. Moerkerken “Zonder enige twijfel”

Planning

Om de planning rond te krijgen is het helaas nodig enkele malen van de standaard woensdagavond af te wijken. Driemaal maal zal er op dinsdagavond worden vergaderd. We hopen dat dit voor u geen probleem is. Hieronder vindt u een overzicht van de geplande vergaderdata voor het seizoen 2017 / 2018. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen.

 1. Dinsdag 12 september 2017
 2. Woensdag 18 oktober 2017
 3. Woensdag 8 november 2017
 4. Dinsdag 19 december 2017
 5. Woensdag 24 januari 2018
 6. Woensdag 21 februari 2018
 7. Dinsdag 27 maart 2018
 8. Woensdag 18 april 2018


Met vriendelijke groet,

B. Lodewijk, ds.B. van der Heiden, H.D. Vinke 

+35 vereniging algemene informatie

Hebben alle verenigingen een onder- en bovenleeftijdgrens, de +35 vereniging alleen een ondergrens en dat is vanaf 35 jaar. Dit laat zich ook zien in bezoekers op onze verenigingsavonden. Onze deelnemers variëren in leeftijd van ca. 36 tot in de 80. Jong en ouder vindt het fijn om, met een zo gemêleerd gezelschap, in gesprek te zijn. Dit doen wij namelijk op onze verenigingavonden, maar dan over vragen behorend bij een gehouden inleiding.

Elke avond wordt er een Schriftgedeelte besproken. De Bijbelstudie wordt door één van de “leden” ingeleid. Het onderwerp van de inleiding is tevoren bekend en de te bespreken vragen zijn op een vorige vergaderavond uitgedeeld. De bedoeling is dat de vragen thuis al worden overdacht en beantwoord met behulp van de Bijbel en
bijv. Bijbelverklaringen.

Bij de behandeling proberen we niet alleen na te gaan wat het Woord van God in het behandelde Schriftgedeelte betekent, maar ook wat het ons te zeggen heeft in de situatie waarin wij leven. Er staat geschreven: “De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat”

Het is vaak zo dat men er thuis niet toe komt om “Bijbelstudie” te doen en daarom is juist de vereniging een heel geschikt middel daartoe. Denk nu niet dat je op z’n minst de CGO-cursus moet hebben doorlopen om een geschikte deelnemer te zijn. Iedereen is hartelijk welkom. Ook als uw Bijbelkennis niet zo groot is, is deze vereniging een goede gelegenheid om meer kennis op te doen. En waar kunnen nu beter mee bezig zijn dan met Gods Woord?

De +35 vereniging vergadert 8 x per seizoen, 4 x voor de jaarwisseling en 4 x daarna. De vergaderingen zijn altijd op de woensdagavond, van 19.45 tot 22.00 uur. In de kerkbode wordt vermeld wanneer de +35 vereniging vergadert.

Inloop is er vanaf 19.30 uur met koffie. Hierbij en tijdens de koffie / theepauze is er volop gelegenheid voor een alledaags gesprek en onderling meeleven.

Voor meer informatie:

dhr. B. Lodewijk, 078-7440134

dhr. H.D. Vinke, 078-6914994

Activiteiten +35

 • +35 di. 19 dec, 2017 (19:30) Avond over de Nederlan...
 • +35 wo. 24 jan, 2018 (19:30) Avond over de Nederlan...
 • +35 wo. 21 feb, 2018 (19:30) Avond over de Nederlan...
 • +35 di. 27 mrt, 2018 (19:30) Avond over de Nederlan...

Ga naar boven